new courses

Date Name Place Price Methodics Participants Language

Newsletter 2022

2022 -  znalostný portál MANAGERPORT kontakt managerport (at) managerport.com dosiahol 600 príspevkov

 

 

Novinky: 

TOP sociálne spôsobilosti PM

 Agilné projektové riadenie a  Riadenie zmeny

 Ako komunikovať efektívne

 Risk Management

References

Newsletter

Latest Newsletter

  • Newsletter 2022

    2022 -  znalostný portál MANAGERPORT kontakt managerport (at) managerport.com dosiahol 600 príspevkov     Novinky:  TOP sociálne spôsobilosti PM  Agilné projektové...

    Read More ...